Відділ освіти Теребовлянської Районної Державної Адміністрації
48100, м. Теребовля, вул. І. Франка,3,

Наказ про пріоритетні напрямки

 

 

ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ  ОСВІТИ

вул. Івана Франка, 3, м. Теребовля, 48100, тел./факс (035 51) 2 19 16

Е-mail:osvita_trb@ukr.net, Web: https://terebovlya-osv.gov.ua Код ЄДРПОУ 02146038

 

 

 

НАКАЗ

01 вересня 2020 року                                                                              № 103

 

Про пріоритетні напрямки

функціонування відділу освіти

та закладів освіти району

в 2020/2021 навчальному році

 

 

Відповідно до Законів України “Про освіту” “Про повну загальну середню освіту” на виконання рішення колегії відділу освіти від 27.08.2020р. (Протокол№4), з метою забезпечення належного рівня розвитку системи освіти Теребовлянського району, формування управлінської компетентності керівників закладів освіти в умовах реформування освітньої галузі

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визначити пріоритетними напрямками розвитку системи освіти Теребовлянського району, Тернопільської області в 2020/2021 навчального році:

- реформування системи освіти району відповідно до Концепції Нова українська школа;

- розбудову системи “освіта впродовж життя”, сприяння підвищенню професійного рівня педагогічних працівників;

- підтримку процесів діджиталізації освіти, створення інформаційно-цифрового освітнього простору з використанням інформаційних технологій на всіх рівнях освіти.;

- розвиток державно-приватного та соціального партнерства в системі освіти;

- створення нового безпечного освітнього простору, розвиваючого освітнього середовища в тому числі інклюзивне навчання;

- сприяння формуванню проектного та підприємницького мислення у здобувачів освіти;

- формування наскрізної системи виховання, яка ґрунтується на загальнолюдських цінностях;

- формування оптимальної та спроможної мережі закладів загальної середньої освіти, зокрема опорних шкіл, розширенню мережі інклюзивних закладів освіти;

- розвиток профільної системи освіти відповідно до потреб здобувачів освіти;

- забезпечення організації та розвитку дистанційної мережевої та сімейної форми навчання;

- забезпечення безперебійних умов передування учасників освітнього процесу в закладах освіти в тому числі в умовах карантину в зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

2. Керівникам закладів освіти району.

2.1. Забезпечити реалізацію пріоритетних напрямків функціонування розвитку системи освіти району  в 2020/2021 навчальному році.

2.2. Впроваджувати в практичну діяльність педагогічних колективів різноманітні форми організації освітнього процесу, профільної дистанційної та мережевої освіти інклюзивного навчання, екстернати.

2.3. Створити в закладах загальної середньої освіти безпечне освітнє середовище, зокрема дотримання вимог постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 року № 50 “Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)”/

2.4. Запроваджувати інноваційні інтерактивні форми організації освітнього процесу.

2.5. Орієнтувати освітній процес на формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок та ключових компетентностей відповідно до Державного стандарту Нової української школи.

3. Керівниками закладів загальної середньої освіти.

3.1. Забезпечити організацію освітнього процесу в початковій  школі з урахуванням вимог Державного стандарту початкової освіти та концепції Нова українська школа.

3.2. Опрацювати з педагогічними працівниками методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти в 2020/2021 навчальному році.

3.3. Забезпечити дотримання вимог щодо організації дистанційного, профільного навчання учнів, запровадження домашньої мережевої освіти та екстернатної форми навчання.

3.4. Впроваджувати  шкільні служби порозуміння.

4. Керівникам закладів дошкільної освіти.

4.1. Забезпечити дотримання вимог Базового компоненту дошкільної освіти.

4.2. Спрямувати освітній процес на досягнення соціально-значущих результатів набуття життєвої компетентності, розвитку базових якостей особистості в різних видах діяльності.

4.3. Забезпечити створення в закладах безпечного середовища, в тому числі з дотриманням вимог Головного державного санітарного лікаря України.

4.4. Урізноманітнювати способи та форми обов’язкового здобуття дошкільної освіти дітьми старшого дошкільного віку.

5. Керівникам позашкільної освіти.

5.1. Забезпечити реалізацію напрямків позашкільної освіти, компетентного підходу в позашкільній освіті.

5.2. Розвивати профільне та інклюзивне навчання за напрямами позашкільної освіти, запровадження дистанційної форми навчання.

5.3. Здійснювати співпрацю із закладами загальної середньої освіти з метою оптимізації формування ключових компетентностей здобувачів освіти, визначених Концепцією Нова українська школа.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

Начальник відділу освіти

адміністрації                                                                                  Йосип КАЦАН

        Наталія Яцух